Aktuality

Platby za kroužky

Vážení rodiče!
V týdnu od 29.9. do 2.10. budeme vybírat platby za tyto kroužky:
Keramika 1200 Kč
Maxík 1200 Kč
Flétna 800 Kč - bude probíhat pouze pro pokročilé, pro malý počet přihlášených začátečníků
Platit můžete v červené třídě:
úterý 7.00 - 8.30 a 12.40 - 13.10
středa 12.45 - 13.00 a 15.00 - 17.00
čtvrtek 7.00 - 8.30 a 12.40 - 13.10
pátek 7.00 - 8.30 a 12.40 - 13.10

Předškoláci

Milí rodiče,
zdravím Vás a Vaše děti z mého domova do Vašich domovů a dovoluji si Vám přeposlat
několik odkazů.
Odkazy se týkají možnosti, jak zabavit, zaměstnat a zároveň vzdělávat
naše předškoláky dalšími způsoby, doplnit to, co dětem vymýšlíte a
nabízíte Vy, rodiče.
Zuzana


https://www.atelier...z/aktivity-zdarma/

Nabízí 3 rodinné hry ke stažení, Barevné kvarteto, Maxi domino čísel 1-10 a Stínové pexeso se zvířaty.


https://edu.ceskatelevize.cz/

V části pro předškoláky velké množství krátkých vzdělávacích pořadů, včetně logopedie, hudební a pohybové výchovy.


https://www.matika.in/cs/

Procvičování a matematické hry podle Hejného, začíná prví třídou, ale zvládnou i předškoláci. Úlohy se dají i tisknout.


https://www.gramar.in/cs/

Procvičování českého jazyka hravou metodou, začíná první třídou, ale předškoláci mohou využít hry na procvičování písmen.

A ještě přikládám odkazy z karantény v loňském školním roce:
https://www.eschovka.cz/
https://www.pipasik.cz/
https://www.vesela-chaloupka.cz/
https://skolakov.eu/
https://www.vcelka.cz/


Modráčci v karanténě

Milí rodiče a milé děti,
pevně věřím, že jste všichni v pořádku a moc se těším, až se příští úterý všichni ve zdraví sejdeme. A než se tak stane, čeká nás celý týden strávený doma, a proto bych vás chtěla poprosit, především předškoláky, o vytvoření „KNIHY O MNĚ“. V této knize vás čeká psaní, počítání, měření, kreslení, povídání, legrace a možná se i dozvíte něco nového samy o sobě. A až se budeme moci sejít, přineste si je prosím do školky, abychom si je užily společně. Knihu rodiče naleznou ke stažení na stránkách školky v sekci „Dokumenty ke stažení“.
Mějte se hezky a opatrujte se.
Zuzana

Platby za kroužky

Vážení rodiče!
V tomto týdnu budeme vybírat platby za tyto kroužky:
Keramiky 1200 Kč
Maxík 1200 Kč
Flétna 800 Kč - bude probíhat pouze pro pokročilé, pro malý počet přihlášených začátečníků
Platit můžete v červené třídě od úterý do pátku vždy od 12.45 do 13.00 a od 15.00 do 17.00
Děti z modré třídy mohou zaplatit v příštím týdnu.
Budeme se snažit přizpůsobit aktuální situaci, ale rádi bychom, aby kroužky začaly probíhat od pondělí 5.10.

Karanténa modré třídy

Vážení rodiče,

jelikož se dnešním dnem potvrdila v modré třídě oznámením rodiče dítěte
nákaza COVID-19, nastupují děti modré třídy do karantény. Rovněž s nimi
nastupují do karentény i učitelky modré třídy v této době přítomné.
Opatření bylo učiněno po konzultaci a s doporučeními příslušné
Hygienické stanice.
Všem rodičům modré třídy byl odeslán email s podrobnými instrukcemi HS.
Karanténa začíná dnem posledního kontaktu, ukončena bude 26.9.2020.

Pečujte o sebe a dodržujte prosím doporučená hygienická opatření.
Jaroslava Posltová
ředitelka mateřské školy

Schůzka rodičů

Vážení rodiče,

zveme vás všechny k první společné schůzce.
Datum a čas konání: Středa 2. 9. 2020, 17,30 hodin
Místo konání: Zahrada mateřské školy Montessori ( za příznivého počasí )
Modrá třída, 1.patro ( v případě deště )
( Bude-li setkání uvnitř budovy, prosíme zakrytí úst a nosu )
Setkání bude pouze pro rodiče bez dětí.

Těšíme se na vás.
Kolektiv pedagogů mateřské školy

Zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče, milé děti,
zdravím vás před začátkem nového školního roku.
Zde jen několik počátečních informací ( zvláště pak pro rodiče nových
dětí ).
Jisté již je, že začátek školního roku bude opět ve znamení hygienicko epodemiologických opatření a opět budeme muset počítat s jistými omezeními, zvýšenou vzájemnou ohleduplností.
Školní rok 2020-21 začíná 1. září 2020.
Provoz mateřské školy je od 7,00 - 17,00 hodin.
Děti přicházejí do mateřské školy od 7,00 - 8,30 hodin.
První den mohou s dítětem vstoupit do třídy rodiče, kde s nim mohou
chvíli pobýt. V další dny budou rodiče předávat své děti učitelce u vstupu do třídy.
PRO VŠECHNY DOSPĚLÉ PLATÍ POVINNOST ZAKRYTÍ ÚST A NOSU VE VNITŘNÍCH
PROSTORÁCH ŠKOLY.
U VSTUPU DO ŠATEN JE PRO DOSPĚLÉ K DISPOZICI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA
RUCE.

Seznamy dětí a jejich umístění do tříd budou vyvěšeny uvnitř budovy školy v šatnách. V šatnách naleznete u jména svého dítěte značku, kterou bude označeno místo v botníku a dětský kapsář v šatně.

Do mateřské školy přicházejí pouze zdravé děti bez jakýchkoliv známek onemocnění.
Každé příchozí dítě se přivítá s učitelkou ve třídě, na určené místo uloží lahvičku s pitím a ihned po přivítání si vždy pečlivě umyje ruce.

Děti je možné vyzvednout ze školky od 12,30 - 13,00 hodin.
Po odpoledním odpočinku pak po 15,00 hodině.

"Co potřebují děti do školky"
Formulář najdete na webu školky www.msmontessori.cz dokumenty - KE STAŽENÍ.

První den si děti přinesou do školky podepsané bačkorky, oblečení na převlečení na pobyt na zahradě, podepsanou lahev s pitím. Ostatní věci na výše uvedeném formuláři stačí přinést v následující dny.

Další informace vám budou, rodiče, sděleny na připravované společné schůzce.
Přeji vašim dětem radostný vstup do školky.

Jaroslava Posltová
ředitelka Mateřské školy Montessori v Praze 12

Informace pro rodiče, jejichž děti jsou přihlášeny k letnímu provozu MŠ Montessori

Informace pro rodiče, jejichž děti jsou přihlášeny k prázdninovému provozu
Mateřské školy Montessori v Praze 12 10.08. - 21.08.2020

Při nástupu do mateřské školy rodiče odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte.
Formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění naleznete na webu naší školy www.msmontessori.cz v sekci dokumenty – ke stažení.
Při účastni dětí na letním provozu mateřské školy dodržujte platná aktuální hygienicko- epidemiologická pravidla.

Děti potřebují:
Podepsanou lahvičku s pitím, kterou si každý den odnesou domů
Oblečení vhodné na pobyt venku
Pyžamo na odpolední odpočinek
Pláštěnku

Provoz mateřské školy:

Provozní doba mateřské školy 7,00 – 16,30 hodin
Školné 330,- Kč ( uhrazeno převodem )
Stravné 38,- Kč /den , 42,- Kč /den děti s odkladem školní docházky ( uhrazeno převodem )
Ranní příchod do MŠ 7,00 - 8,30 hodin
Vyzvedávání dětí po obědě 12,30 – 13,00, odpoledne od 15,00 hodin
Dítě bude předáno pouze zákonnému zástupci nebo pověřené osobě na základě vyplněného zmocnění.
Seznamy dětí a jejich zařazení do jednotlivých tříd najdete ve vstupních prostorách do šaten ( čelně pravá strana budovy – oranžová třída, levá strana budovy - červená třída přízemí ).
V šatnách každé ze tříd naleznete seznamy se značkami. Každé dítě bude používat zvolenou značku po dobu svého pobytu v naší mateřské škole.
Kontakty na naši MŠ naleznete na webových stránkách www.msmontessori.cz
Omlouvání dětí je možné formou sms na mobilní telefon konkrétní třídy:

červená třída 731 976 152, oranžová třída 731 976 132 nebo na pevnou linku školy 241 76 62 72

Příjemné letní chvíle v naší školce.

Platby kroužků

Vážení rodiče!
Vzhledem k tomu, že musela být ukončena činnost zájmových kroužků přerušena, bude vám část peněz vrácena.
Vyzvednout si je můžete ve čtvrtek 18.6. mezi 8.00 a 9.30 nebo v úterý 23.6. od 13.00 do 16.00. v hlavním vstupu do mateřské školy.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
ráda bych Vám sdělila, že v minulém týdnu jsem zaslala na Vaše účty
vyrovnání školného za měsíc květen.
školné za měsíc květen 185,- Kč
vrácená částka na účet 515,- Kč
školné za měsíc červen se hradí v plné výši

Připomínám dále zrušení trvalých příkazů plateb školného a stravného na
měsíc červenec a srpen.
Přeplatky stravného za tento školní rok bude vedoucí školní jídelny
vracet na přelomu měsíce června/července.

Blíží se konec školního roku, jehož závěr vždy patřil zvláště
předškoláčkům a jejich pasování na školáky na tradiční zahradní
slavnosti. Vzhledem k mimořádné době proběhne tento pro děti důležitý
okamžik velmi komorně pouze pro předškoláky a jejich rodiče.
Budeme se těšit na všechny naše děti v čerstvém novém školním roce.

Malá technická univerzita

Vážení rodiče,
zítra ve čtvrtek 11.6. proběhne v dopoledních hodinách v modré třídě program Malé technické univerzity "Stavitelé mostů".
Prosíme o příchod do 8,15.

Malá technická universita

Vážení rodiče,
v úterý 2.6.dopoledne proběhne v červené třídě pro děti program Malé technické univerzity "Stavitelé mostů".
Prosíme o příchod do 8.15.

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Vážení rodiče,
na webových stránkách naší mateřské školy v sekci dokumenty - ke stažení
je zveřejněn pod registračními čísly seznam přijatých dětí pro školní
rok 2020/21.

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je možné
osobně vyzvednout v ředitelně mateřské školy v úterý 2.6. a ve čtvrtek
4.6. v době od 8,00 - 17,00 hodin.
( samozřejmě s dodržováním hygienických opatření ).

Schůzka rodičů přijatých dětí bude letos mimořádně uskutečněna až
počátkem září. Informace k nástupu do MŠ budou rodičům poskytnuty na
našich webových stránkách během měsíce srpna.

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče,
děkuji vám všem za zaslání žádostí o přijetí do Mateřské školy
Montessori v Praze 12 pro následující školní rok tímto, letos mimořádným
způsobem.
Počátkem týdne jsem vám všem rozesílala prostřednictvím vašich emailů
dokument s registračním číslem vašeho dítěte
( v případě nedoručení podejte prosím zprávu na email naší školy
info@msmontessori.cz ).
Na našich webových stránkách budou dne 28.5.2020 pod těmito registačními
čísly zveřejněny výsledky zápisu, tzn. seznam přijatých dětí pro školní
rok 2020/2021.
Jaroslava Posltová, ředitelka MŠ

Prázdninový provoz-elektronický předzápis

Vážení rodiče,
na stránkách Mateřské školy Montessori v Praze 12 naleznete v sekci
dokumenty - ke stažení dokument "Letní provoz MŠ v měsíci červenci a
srpnu pro školní rok 2019-2020", dále leták "Letní provoz - EP leták pro
zákonné zástupce", který vás naviguje, jak použít Elektronický
předzápis.
Do letního provozu jsou nejprve přijímáni žadatelé, kteří se přihlásili
v mateřských školách žádostí v únoru 2020, další zájemci budou vedeni
jako náhradníci.

Dnem 22.5.2020 - 27.5.2020
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte k letnímu provozu do naší
mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.
Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou
školu a předzapsat se do ní:
https://elektronick...tni-p12-montessori
Program Vás navede, jaké kroky je potřeby podniknout a poté vyplněnou a
podepsanou žádost doručte do MŠ spolu s Evidenčním listem z MŠ, kterou
dítě aktuálně navštěvuje.

VYPLNĚNOU A PODEPSANOU ŽÁDOST SPOLU S KOPIÍ EVIDENČNÍHO LISTU Z VAŠÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY ODEVZDEJTE DO SCHRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY, KAM SE HLÁSÍTE K
LETNÍMU PROVOZU v době ŘÁDNÉHO ZÁPISU 25.5.2020 - 27.5.2020.
Platby školného a stravného budou probíhat po přijetí do naší MŠ a
budete k nim vyzváni prostřednictvím vašeho emailu.

Znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče,
v pondělí 25.5.2020 bude obnoven provoz naší mateřské školy.
Děkuji vám za vyplnění dotazníku, který byl podkladem spolu s možnostmi
personálního obsazení pro termín otevření.

Vzhledem k počtu přihlášených dětí budou otevřeny všechny tři třídy,
třídy budou tvořit uzavřené skupiny spolu se svými aktuálně stálými
pedagogy.
Provoz všech tříd bude stejně upraven na 7.00 - 16.00 hodin.
Bude dodržován mimořádný režim již od ranního přijímání dětí, pobyt dětí
v mateřské škole i jejich vyzvedávání.
Žádáme vás, rodiče, o respektování všech pravidel, která jsou na
podkladě hygienických a epidemiologických doporučení vytvořena.
Na webových stránkách školy naleznete v odkazu dokumenty - ke stažení:
1) Podmínky provozu Mateřské školy Montessori v Praze 12 v období 25.5.
- 30.6.2020
2) Čestné prohlášení pro znovuotevření školy ( bez tohoto prohlášení
nebude dítě do MŠ přijato !!! )
3) Manuál MŠMT ochrana zdraví při otevření škol ( pro zájemce -:)

Přeplatky školného za měsíc březen ( 1/2 350,- Kč ) a duben 700,- Kč vám
budu posílat na účet tento týden.
Vyrovnání květen - červen bude počátkem července ( rovněž stravné ).
Kroužky vzhledem k nastalým podmínkách již nebudou probíhat, vyrovnání
hotovostní učiníme během června.

Milí rodiče, Vy, kdož jste měli možnost a nebo jen pro potěšení nebo pro
větší bezpečí vašich dětí jste se rozhodli, že děti již nenastoupí
letošní školní rok do školky, užívejte se pospolu.
A na Vás na všechny co přijdete, se těšíme !
Jaroslava Posltová a spol.

Docházka dětí do MŠ

Vážení rodiče,
žádám vás o vyplnění krátkého dotazníku k předběžné docházce vašich dětí
do 30.6.2020 do mateřské školy.
Dotazník s názvem "Docházka dětí do MŠ do 30.6.2020 - dotazník pro
rodiče" naleznete na webových stránkách školy - dokumenty - ke stažení.
Režim mateřské školy bude přizpůsoben metodickému doporučení MŠMT s
ohledem na aktuální hygienická opatření. Tak jako pro
žáky 1. stupně ZŠ není pro předškolní děti plnící povinnou předškolní
docházku účast na předškolním vzdělávání v tomto mimořádném období
povinná.
Prosím o zaslání vyplněného dotazníku ideálně do konce tohoto týdne jako
přílohu na email naší mateřské školy: info@msmontessori.cz
Děkuji
Jaroslava Posltová
ředitelka Mateřské školy Montessori v Praze 12