DOKUMENTY

Úplata za předškolní vzdělávání
Režim dne a zájmové činnosti
Kroužky
Hrací odpoledne
Provoz mateřské školy
Zápis do mateřské školy
Kritéria mateřské školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Kulturní akce

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Výzva k podání nabídky
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Slepý rozpočet
Popis EVVO
Obvyklé náklady

 

KE STAŽENÍ

Inspekční zpráva
Informace o povinném předškolním vzdělávání
Dotazník ke grafomotorickému screeningu
Provozní řád školní jídelny
Informační memorandum Mateřské školy Montessori v Praze 12 ( GDPR )
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
Úplata za předškolní vzdělávání
Co potřebují děti do školky
Školní řád
Zápis ze schůzky rodičů ze dne 02.09.2020
Knížka o mně
Knížka o ptácích
Mám narozeniny - Česká republika
Leporelo - státní symboly
Podzim
Kniha o Martinovi
Leporelo - státní symboly
Listopad
PF 2021
Kde bydlím
Žádost o přijetí do náhradního prázdninového provozu 2021
Kniha tvarů
Kniha pokusů
Tipy na aktivity pro rodiče a děti
Společné čtení - Jak zvířátka pekla koláče
První jarní květiny
Velikonoční kniha
Jak na grafomotoriku u předškoláků.
Kritéria přijetí 2021
Elektronický předzápis leták pro rodiče
Výlet za ptáky do Modřanské rokle

 


Mateřská škola Montessori v Praze 12 je partnerem projektu
„Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce.