Zpět

KROUŽKY

Kroužky ve školním roce 2016/2017

PONDĚLÍ – Keramika od 14.00 a 15.00 hodin 

                      Flétna/harmonika od 13.10 

STŘEDA – Maxík od 13.15 - 3 skupiny

Tanečky od 14.30 – 15:15 hodin (1 skupina). 

ČTVRTEK – Angličtina od 13:30 -  3 skupiny, děti budou rozděleny podle věku a podle stupně pokročilosti. 

Zpět