Naše školka
Červená třída
Oranžová třída
Modrá třída
Andělsko - čertovsko - mikulášský rej 2018
Vánoční výlet do Příbrami
Výlov rybníka Šeberák
Zemědělské muzeum
Podzimní úklid zahrady s rodiči
Vánoční dílna 2018
Stanice přírodovědců
Rudolfinum - výstava
Muzeum hudby-Cesta kolem světa
Rudolfinum - Malý Orffestr
Výlet na Točnou
Zemědělské muzeum - Lesníkův rok
Podzimní slavnost 2018
Výstava Petra Písaříka v Rudolfinu
Botanická zahrada
Keltská stezka
Zahradní slavnost 2018
Výstava "Posviťme si na život"
Záhořanský potok
Záhořanský potok
Školka v přírodě 2018
Výlet do Klánovického lesa
Vltava a Vyšehrad
Muzeum B.Smetany - Vltava
Hudba v nás červená a oranžová
Návštěva Stanice přírodovědců a Petřína
Anežský klášter "O maminkách a madonách
Výlet na Tetín
Hasiči a záchranář ve školce
Výlet do údolí Botiče
Vycházka do Kunratického lesa
Výstava Josefa Lady
Karneval 2018
Výlet na Zvolskou homoli
Přírodovědný program Obojživelníci
Výstava Nervous Trees
Andělsko - čertovsko - mikulášský rej 2017
Výlet do Dubče
Projekt Živly
Kluci sledují hodinu tanečků
Podzimní hrabání s rodiči 2017
Výlet s rodiči na Točnou
Štědrý den 2017
Povídání o houbách
Další fotografie z podzimní slavnosti
Výlet údolím Zahořanského potoka
Vánoční výlet zámek Veltrusy
Pouštění draků
Podzimní slavnost 2017
Výstava bezobratlých
Vánoční dílna oranžové třídy 2017
Výlet do včelína
Andělsko - čertovsko - mikulášský rej
Výlet do Mokropes
Čertovský rej
Kola s rodiči
Podzimní zahrada s rodiči 2016
Svátek maminek 2018
Hudební dílna Zima
Projekt včely
Podzimní slavnost 2016
Výlet do Průhonického parku
Výstava Nervous Trees
Výlet na Kokořínsko
Výlet modré a oranžové třídy na Závist
Návštěva pedagogického muzea
Výlet do okolí Modřanské rokle
Den dětí - hasiči
Národní divadlo
Výlet do Černé rokle
Podzim v oranžádě 2017
Den maminek - video
Zahradní slavnost 2016
Výlet do Modřanské rokle
Výlet Zvolská homole
Den maminek 05/2017
Školka v přírodě 2016
Rudolfinum - Pelíšek plný bicích
Výlet Včelín Ořech
Návštěva Městské knihovny
Karneval 2016
Divadelní představení O Rusalce
Projekt hmyz-včely
Vánoce 2016
Andělsko - čertovský rej 2015
Přírodovědný program obojživelníci
Výlet Kokořínsko
Vánoční výlet Karlova koruna 12/2016
Podzimní hrabání 2015
Podskalská celnice -vory a plavci
Den dětí-hasiči ve školce
Andělsko-čertovský rej 12/2016
Podzimní slavnost 2015
Rudolfinum - Ouška (H)oboje
Den maminek
Podzimní výtvarná slavnost 11/2016
 
Štědrý den 2017
Asistenční psi-pokračování
Výlet na Závist 11/2016
 
Vánoční výlet na zámek Veltrusy
Asistenční psi
Rozhlédni se člověče 09/2016
 
Program "Babička Chrota vypráví"
Návštěva Městské knihovny
Školka - motýl 09/2016
 
Vánoční dílna červené třídy 2017
Vánoce v oranžádě 2016
Zeměráj 06/2016
 
Výstava Nervous Trees
Vánoční výlet Karlova Koruna prosinec2016
Vyšehrad 06/2016
 
Návštěva Zemědělského muzea
Andělsko-čertovský rej
Karneval 02/2016
 
Výlet do Vlčí rokle
Výlet na Závist
Andělsko-čertovský rej 12/2015
 
Výlet do Prokopského údolí
Podzim v oranžádě
Podzimní výtvarná slavnost 10/2015
 
Výlet do štoly a k potoku v Klínci
Návštěva Husovy knihovny v Modřanech
Křivoklát 09/2015
 
Výlet do Chuchle
Výlet Rozhlédni se člověče
České muzeum hudby
 
Výlet na Kokořínsko
Práce s pomůckami 2016
Výlet do ZOO Chleby a skanzenu v Přerově nad Labem
 
Oslava svátku maminek
Podzimní slavnost 2014
Práce s pomůckami 2016
 
Dopravní hřiště na Karlově
 
Vánoce 2015 v modré třídě
 
Výlet do Dendrologické zahrady
 
Výlet na Křivoklát
 
První pomoc v červené třídě
 
 
 
Výlet do Károvského údolí
 
 
 
Archa Noemova
 
 
 
Štědrý den 2016
 
 
 
Vánoční dílna 2016
 
 
 
Vánoční výlet na Karlovu Korunu
 
 
 
Výlet na Stanici přírodovědců a Petřín
 
 
 
Práce s pomůckami říjen 2016
 
 
 
Výlet na stezku Rozhlédni se člověče
 
 
 
Výlet na Závist
 
 
 
Výlet do Zeměráje
 
 
 
Dopravní hřiště
 
 
 
Svátek maminek 2016
 
 
 
Výlet na Točnou
 
 
 
Výlet na Pražský hrad a Petřín
 
 
 
České muzeum hudby
 
 
 
Artefiletika - Kazi, Teta, Libuše
 
 
 
Výlet do ZOO Chleby a skanzenu v Přerově nad Labem
 
 
 
Práce s pomůckami 2016
 
 
 
Vánoční dílna 2015
 
 
 
Výlet na Křivoklát