Zpět

Zápis do Mateřské školy Montessori v Praze 12

pro školní rok 2018/19

 

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/19 se bude konat dle níže uvedených informací a v následujících  termínech:

 

V letošním roce je ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 12 možný

   elektronický předzápis do mateřské školy.

Taktéž i v naší mateřské škole. 

                                                                                                

Systém bude otevřený v době od 10. 4. až do 8. 5. 2018 na stránkách 

www.elektronickypredzapis.cz.

 

Způsob, jak s tímto systémem pracovat je uveden v dokumentu ke stažení s názvem 

"Zápis do mateřské školy 2018/2019"

 

 Žádosti v listinné podobě a evidenční listy si lze vytisknout v rámci elektronického předzápisu 

                                                                      nebo vyzvednout v naší mateřské škole dne                                                                                                        

 

 25. a 26. 4. 2018 od 13,00 do 17,00 hodin.

 

 

 Zápis do mateřské školy se koná ve dnech

9. 5.  a  10. 5.  2018  od  13,00 – 17,00 hodin.

 

 

V těchto dnech se zákonný zástupce spolu s dítěte  dostaví do naší mateřské školy, kde odevzdá   vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí a evidenční list s vyjádřením lékaře, zda-li může dítě navštěvovat mateřskou školu. Dále si rodiče přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz dítěte nebo svůj, kde bude uvedeno trvalé bydliště v MČ Praha 12, případně nájemní, podnájemní nebo předkupní smlouvu k nahlédnutí.

 

Po oba dny zápisu může dítě s rodičem pobýt v  prostředí jedné z Montessori  tříd naší mateřské školy.

  

Zpět