Zpět

Zápis do Mateřské školy Montessori v Praze 12

pro školní rok 2019/20

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/20 se bude konat dle níže uvedených informací a v následujících  termínech:

 

V letošním roce je opět ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 12 možný

 

                  elektronický předzápis do mateřské školy.                                                                                    

 

Systém bude otevřený v době od 10. 4. až do 13. 5. 2019 na stránkách www.elektronickypredzapis.cz.

 

Způsob, jak s tímto systémem pracovat je uveden v přiloženém letáku.

 

 Žádosti v listinné podobě a evidenční listy si lze vytisknout v rámci elektronického předzápisu nebo vyzvednout v naší mateřské škole dne                                                                                                         

 

 25. 4. 2019 od 13,00 do 17,00 hodin.

 

 

 Zápis do Mateřské školy Montessori v Praze 12 se koná ve dnech

14. 5.  a  15. 5.  2019  od  13,00 – 17,00 hodin.

 

 

V těchto dnech se zákonný zástupce nejlépe spolu s dítětem dostaví do naší mateřské školy, kde odevzdá vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí a evidenční list  s vyjádřením lékaře, zda-li může dítě navštěvovat mateřskou školu. Dále si rodiče přinesou rodný list dítěte, popř. občanský průkaz dítěte nebo svůj, kde bude uvedeno trvalé bydliště v MČ Praha 12, případně nájemní, podnájemní nebo předkupní smlouvu k nahlédnutí.

 

Po oba dny zápisu a výše uvedeném čase může dítě pobýt s rodičem v naší mateřské škole a seznámit se s prostředím Montessori třídy

Zpět