Zpět

Mateřská škola Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/2, 143 00 Praha 4 – Modřany 

Úplata za předškolní vzdělávání

 Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2019 takto:

1) pro děti přijaté k celodenní docházce 700,- Kč za měsíc

 2) osvobození od úplaty v případě dětí se sociálním znevýhodněním na základě podané žádosti zákonným zástupcem dítěte v příslušném školním roce

 3) předškolní děti a děti s odkladem školní docházky se vzdělávají bezúplatně

 Platba je hrazena trvalým příkazem na účet MŠ č. 2000 777 329 / 0800 s uvedením jména dítěte, za něž je platba uskutečněna a to nejpozději k 15. v daném měsíci.

Další možností je hotovostní úhrada u vedoucí školní jídelny, termín platby je vždy včas vyvěšen na vstupních dveřích MŠ      ( zpravidla 2. středa v měsíci ).

Platba stravného

Strávníci 3 – 6 ti letí: 35,- Kč / den

Strávníci 7 let / děti, které dovrší 7 let do 31. 8. škol. r. /: 39,- Kč / den

Stravné je možno hradit trvalým příkazem na účet školní jídelny č. 35 – 2000 777 329 / 0800 ve výši příslušné částky násobené počtem pracovních dní v měsíci, opět s uvedením jména dítěte ( na požádání pololetní vyúčtování ) nebo též hotovostně u vedoucí ŠJ v oznámeném termínu.

Vyúčtování stravného za školní rok se provádí na konci měsíce června. Informace o volbě způsobu finančního vyrovnání         ( převodem, hotovostně ) naleznou rodiče v této době na nástěnkách v šatnách svých tříd.

Úhrada opět do 15. příslušného měsíce.

Výše uvedených plateb jsou platné pro školní rok 2019/20,

případné aktuální změny budou rodičům včas oznámeny.

ředitelka školy Jaroslava Posltová