Zpět

Mateřská škola Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/2, 143 00 Praha 4 – Modřany

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle  školského zákona  č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání od  01.01.2020  takto:

 

 

1)      pro děti přijaté k celodenní docházce 700,- Kč za měsíc

 

2)      osvobození od úplaty v případě dětí se sociálním znevýhodněním na základě  podané žádosti zákonným zástupcem dítěte v příslušném školním roce

 

3)      předškolní děti a děti s odkladem školní docházky se vzdělávají bezúplatně

 

Platba je hrazena trvalým příkazem na účet  MŠ  č. 2000 777 329 / 0800 s uvedením jména dítěte, za něž je platba uskutečněna a to nejpozději15.  v daném měsíci.

Další možností je hotovostní úhrada u vedoucí školní jídelny, termín platby je vždy včas vyvěšen na vstupních dveřích MŠ ( zpravidla 2. středa v měsíci ).

 

 

 

Platba stravného

 

 

Strávníci 3 – 6 ti letí:  38,- Kč / den

Strávníci 7 let / děti, které dovrší 7 let do 31. 8. škol. r. /:  42,- Kč / den

 

Stravné je možno hradit trvalým příkazem na účet školní jídelny č. 35 – 2000 777 329 / 0800 ve výši příslušné částky násobené počtem pracovních dní v měsíci, opět s uvedením jména dítěte ( na požádání pololetní vyúčtování ) nebo též  hotovostně u  vedoucí ŠJ  v  oznámeném termínu.

Vyúčtování stravného za školní rok se provádí na konci měsíce června. Informace o volbě způsobu finančního vyrovnání ( převodem, hotovostně ) naleznou rodiče v této době na nástěnkách v šatnách svých tříd.

Úhrada  opět  do 15.  příslušného měsíce.

 

 

 

Výše uvedených plateb je platná od 01.01.2020,

případné aktuální změny budou rodičům včas oznámeny.

 

 

 

                                                                                                ředitelka školy Jaroslava Posltová