Aktuality

Karanténa v oranžové třídě

Milí rodiče a milé děti,
pevně věříme, že jste všichni v pořádku a moc se těšíme, až se příští týden všichni ve zdraví sejdeme. Před námi je nyní celý týden strávený doma, proto bychom vás chtěly požádat, především předškoláky, o vypracování sešitku "KDE BYDLÍM". Čeká vás kreslení, psaní, stříhání a trénování paměti. Prosíme všechny předškoláky, aby si sešitek přinesli příští týden do školky, i u mladších dětí to bude vítáno. Moc se těšíme, až si vše společně prohlédneme. Sešitek rodiče naleznou ke stažení na stránkách školky v sekci „Dokumenty ke stažení“.
http://www.msmontessori.cz/dokumenty/Kde_bydlim.pdf
Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se opět na společné setkání ve školce
Bětka a Jana

Karanténa oranžové třídy

Vážení rodiče,

opět Vás oslovuji z důvodu výskytu nákazy Covid-19 v naší mateřské
škole. Tentokrát byl pozitivní test prokázán v ORANŽOVÉ třídě.
HSHMP nařídila proto karanténní opatření pro děti a pedagogy ORANŽOVÉ
třídy a to do 7.2.2021.

Rodičům dětí oranžové třídy, jejichž děti byly přítomny v mateřské škole
ve čtvrtek 28.1.2021 a setkaly se tak s pozitivně testovanou osobou,
budu dnes emailem zasílat podrobné informace Hygienické stanice, jak
dále postupovat.

Po ukončení karantény a nástupu těchto oslovených dětí do mateřské školy
žádáme rodiče o předložení negativního výsledku testů na Covid u jejich
dítěte.

Ostatní třídy fungují v normálním provozu. Žádám opětně všechny
rodiče, aby zodpovědně přistupovali k případným zdravotním obtížím svých
dětí.

Děkuji a věřím, že bude lépe!!!

Jaroslava Posltová
ředitelka mateřské školy

Karanténa v modré třídě

Rodiče,
těšíme se na Vaše děti po návratu do školky z karantény.
Nezapomeňte, prosím, ráno při nástupu dětí do školky předložit výsledek
negativního testu na Covid-19. Týká se pouze!!! oslovených rodičů,
jejichž děti byly přítomny ve školce dne 21.1.2021 a obesílala jsem je
pokyny HSHMP.
Děkuji
Jaroslava Posltová

Karanténa v modré třídě

Milí rodiče a milé děti,
pevně věřím, že jste všichni v pořádku a moc se těším, až se příští týden všichni ve zdraví sejdeme. A než se tak stane, čeká nás celý týden strávený doma, a proto bych vás chtěla požádat, především předškoláky, o vypracování sešitku "KDE BYDLÍM". Čeká vás kreslení, psaní, stříhání a trénování paměti. Prosím všechny předškoláky, aby si sešitek přinesli příští týden do školky a i u mladších dětí to bude vítáno. Moc se těším, až si vše společně prohlédneme. Sešitek rodiče naleznou ke stažení na stránkách školky v sekci „Dokumenty ke stažení“.
http://www.msmontessori.cz/dokumenty/Kde_bydlim.pdf
Mějte se hezky a opatrujte se.
Zuzana

Karanténa modré třídy

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že byl v MODRÉ třídě prokázán jednomu z dětí
pozitivní test na Covid-19, shledala HSHMP důvod k nařízení karanténního
opatření pro děti a pedagogy modré třídy a to do 31.1.2021.

Rodičům dětí modré třídy, jejichž děti byly přítomny v mateřské škole ve
čtvrtek 21.1.2021 a setkaly se tak s pozitivně testovaným dítětem, budu
dnes zasílat podrobné informace Hygienické stanice, jak dále postupovat.
Při nástupu těchto dětí do mateřské školy po ukončení karantény žádáme
rodiče o předložení negativního výsledku testů na Covid u jejich dítěte.

Ostatní třídy fungují v normálním provozu. Přesto žádám všechny rodiče,
aby zodpovědně přistupovali k případným zdravotním obtížím svých dětí.

Kroužek keramiky se tudíž toto pondělí nekoná.

Jaroslava Posltová
ředitelka mateřské školy

Den s hračkami od Ježíška

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 7.1.2021 máme v modré třídě "Den hraček". Každé dítě si může přinést jednu svou oblíbenou hračku od Ježíška, kterou představí ostatním dětem a společně budou mít možnost si s hračkami pohrát.

Den hraček v oranžové třídě

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 7.1.2021 máme v oranžové třídě "Den hraček". Každé dítě si může donést jednu svou oblíbenou hračku od Ježíška, kterou představí ostatním a společně budou mít děti možnost si s hračkami pohrát.

Den hraček v červené třídě

Vážení rodiče!
ve čtvrtek 7.1.2021 máme v červené třídě "Den hraček". Každé dítě si může přinést jednu svou oblíbenou hračku, kterou představí ostatním dětem a společně budou mít možnost si s hračkami pohrát.

Štědrý den ve školce

Vážení rodiče!
Štědrý den letos proběhne ve všech třídách ve čtvrtek 17.12. odpoledne. Paní kuchařka s panem kuchařem nám připraví slavnostní oběd. Potom bude následovat krátký odpočinek a pak už příprava hostiny pro zvířata z lesa i naší zahrady. Připravené dobroty zvířátkům doneseme a po návratu se budeme těšit, že nás mezitím navštívil Ježíšek. Po nadílce počítáme, že si děti chvilku užijí dárky a kolem 18.00 budou k vyzvednutí. I když to bude vzhledem k současné situaci, trochu jinak než předchozí roky, věříme, že si to s dětmi užijeme.
Krásné Vánoce přeje kolektiv zaměstnanců naší školky

Kroužky

Vážení rodiče!
Od 7.12. budou již probíhat v naší mateřské škole všechny kroužky.

Divadlo Kampa

Vážení rodiče!
Divadlo Kampa nám poslalo nabídku on-line divadelních představení. Toto divadlo již několik let pravidelně navštěvujeme a vždy se nám představení líbila. (Bohužel Vánoční pohádku o kapru Karlovi 6.12. již nestihnete, ale bude dostupná na Youtube)
6.12. Vánoční pohádka o kapru Karlovi od 16h.

13.12. Jak andělíček Koledníček Vánoce prožil od 16h.

Pohádky můžete sledovat na :
https://www.divadlokampa.cz/pro-deti


Poté co proběhne živý přenos, trvá 1 až 2 dny, než se podaří na Youtube nahrát záznam představení.
Poté budou pohádky k dispozici ze záznamu po celý prosinec až do 6. 1. 2021, ale budou už na jiném odkazu. Ten najdete buď na webu divadla nebo na youtube kanále Divadlo Kampa.

Adventní hra kolem Rudolfina

Vážení rodiče!
Vzhledem k současné situaci nemohly proběhnout plánované pořady v Rudolfinu. Lektoři ale připravili pro děti samoobslužnou adventní hru "Putování za světýlkem", která nabízí šest milých zastavení v nejbližším okolí Rudolfina. Tato „bojovka“ je určená dětem 4-8 let, takže právě těm „našim“. Nemůžeme se na ni sice vydat se svou třídou, ale možná by mohla být dobrým tipem pro vás, jak strávit tajuplný adventní podvečer. Více informací naleznete na stránkách České filharmonie https://www.ceskafilharmonie.cz/putovani-za-svetylkem/. Na cestu je možné se vydat kdykoli od 1.12 až do poslední adventní neděle 20.12., ideálně v podvečer.

Kroužky - externí lektoři

Vážení rodiče,
kroužky externích lektorů ( vědecké pokusy, tanečky, angličtina ) dle
informací MŠMT se v současné době ještě nemohou uskutečnit.
Aktuální změny vám budou opět sděleny.

Andělsko - čertovsko mikuláský rej

Vážení rodiče!
V pátek 4.12.2020 pořádáme v naší mateřské škole tradiční Andělsko - čertovsko - mikulášský rej. Jednotlivé třídy se promění - oranžová v peklo, modrá v nebe a červená v zimní království. Prosíme, aby děti přišly namaskovány v duchu svých tříd - modráčci v andělském, oranžáčci v čertovském a červeňáčci v zimním převleku. V celé školce budou pro děti připraveny atrakce, které si budou plnit a před obědem přijde Mikuláš s nadílkou.

Zprávy ze školky

Milí rodičové, milé děti,

s postupnými návraty školáků do škol je spojený i návrat našich dětí do
školky.
Od pondělí 23.11. budou již v provozu všechny tři třídy a to dopoledne.
Odpoledne budou prozatím děti spojeny do dvou tříd.

V tomto týdnu rovněž zahájíme provoz zájmových kroužků a to prozatím
těch, kde jsou lektory naši pedagogové, tzn. kroužek flétny, keramiky a
Maxík.
V týdnu od 30.11. pak uvažujeme o pokračování kroužků externích lektorů,
tj. kroužek vědeckých pokusů, tanečky a angličtina.
Ještě tuto informaci potvrdíme.
Stále platí, že počet zameškaných lekcí bude převeden do 2. pololetí
školkového roku.

Požádám ještě rodiče, posílejte, prosím, do školky pouze zdravé děti!

Těšíme se na setkání s dětmi v jejich třídách.

Jaroslava Posltová s kolegyněmi

Předškoláci 16.11.-20.11.

Milí rodiče a milé děti,

zdravíme Vás všechny opět i v tomto týdnu a nabízíme pracovní listy k aktuálnímu měsíci Listopadu, kdy nastává nejspíš poslední příležitost všímat si podzimní přírody a barevných listů kolem sebe. V dokumentech ke stažení naleznete soubor úkolů především pro naše předškoláky. Pracovní sešit je možné svázat, budeme se těšit na společné prohlížení ve školce.

http://www.msmontessori.cz/dokumenty/Listopad.pdf

Jana, Bětka, Zuzka

Náhradní provoz Vánoce 2020

N Á H R A D N Í P R O V O Z M Š

VÁNOCE 2020

Provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 bude zajištěn v objektu

Mateřské školy Podsaďáček v Praze 12

sídlo: Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4 – Modřany
Ve dnech 28. 12. až 30. 12 od 7:00 do 17:00 hodin,
31. 12. 2020 od 7:00 do 13:00 hodin


Kontakt na mateřskou školu: telefon 241 773 169, 774 064 421
e-mail: reditelka@mspodsady.cz.

Prosíme rodiče, aby přihlašovali děti na náhradní provoz pouze v nezbytných případech.Rodiče, kteří budou mít o tuto službu zájem, přihlásí své dítě v Mateřské škole Podsaďáček ve středu 25. 11. 2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin.
Rodiče odevzdají kopii řádně vyplněného evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole.
Rodiče na místě vyplní žádost, v níž upřesní docházku dítěte (ve kterých dnech bude docházet a délku pobytu dítěte v mateřské škole), a uhradí stravné.
Od 4. 1. 2021 budou v provozu všechny mateřské školy.

Bojovka v Modřanské rokli

Vážení rodiče!
Rodina Šíchových z červené třídy se svými dětmi připravili po Modřanské rokli bojovku k
tématu sv. Martina - kdyby se chtěl někdo projít a vyplnit si
tajenku, indicie jsou na jejich fb strance:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405992544140456&id=115202349886145

Pokud se papírky neodstraní dříve, opět je odstraní a
uklidí příští pondělí, tj. 16.11.

Za všechny moc děkujeme, milí Šíchovi!

Předškoláci 9.-13.11.


Milí rodiče a milé děti,

zdravíme Vás do vašich domovů a přicházíme s další nabídkou pro tento týden, a to s knihou na téma „Svatý Martin“. Kniha začíná krátkým příběhem a na následujících stranách najdete několik úkolů pro mladší i starší děti. Knihu je možné svázat a budeme se těšit, že si ji (hlavně s předškoláky), společně prohlédneme ve školce.

http://www.msmontessori.cz/dokumenty.php

Přejeme hlavně pevné zdraví a dětem Martina na bílém koni.

Bětka, Jana a Zuzka
Předškoláci

Milí rodiče a milé děti,

posíláme Vám opět moc pozdravů a nabízíme nové aktivity pro tento týden. Na webových stránkách školky rodiče naleznou v dokumentech ke stažení pracovní listy zaměřené trošku podzimně a částečně na procvičení předškoláckých dovedností. Mladší děti si mohou samy zvolit (s Vaší rodičovskou pomocí) aktivity, pracovní listy, které se jim zalíbí.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a klidné dny.

Jana, Zuzka, Bětka