DOKUMENTY

Úplata za předškolní vzdělávání
Režim dne a zájmové činnosti
Kroužky
Hrací odpoledne
Provoz mateřské školy
Zápis do mateřské školy
Kritéria mateřské školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Kulturní akce

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

 

KE STAŽENÍ

Inspekční zpráva
Dotazník ke grafomotorickému screeningu
Informační memorandum Mateřské školy Montessori v Praze 12 ( GDPR )
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
Co potřebují děti do školky
Žádost o přijetí do náhradního prázdninového provozu 2021
Kritéria přijetí 2021
Elektronický předzápis leták pro rodiče
Leták letní provoz 2020-2021
Výsledky zápisu pro školní rok 2021/22
Projekt Zahrada v přírodním stylu MŠ Montessori
Úplata za školné a stravné
Provozní řád školní jídelny
Školní řád
Schůzka s rodiči 8.9.2021
Vánoční provoz

 


Mateřská škola Montessori v Praze 12 je partnerem projektu
„Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce.


www.sfzp.cz www.mzp.cz