Zpět

KROUŽKY

Kroužky ve školním roce 2021/2022

PONDĚLÍ – Keramika od 13.30  

                      Flétna od 13.10  

                      Vědecké pokusy od 15.00

 

ÚTERÝ - Maxík od 13.15 

 

STŘEDA – Angličtina od 13.30 

                  Tanečky od 13.45 

 

Zpět