Zpět

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-montessori

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, evidenční list a zde potvrzení lékaře) a vše potřebné
doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Elektronický předzápis bude pro vás otevřen od 01.04. - 09.05.2022.
Vyplněnou žádost vytisknete, podepíšete, dále vyplníte evidenční list,
který potvrdí váš pediatr.
Tyto formuláře, včetně rodného listu dítěte a dokladu o jeho trvalém
pobytu (k nahlédnutí) pak donesete v den zápisu do naší mateřské školy.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MONTESSORI SE KONÁ 10.05. - 11.05.2022 V DOBĚ OD
13.00 - 17.00 HODIN. K ZÁPISU SE DOSTAVTE PROSÍM S VAŠÍM DÍTĚTEM.
Po celou dobu zápisu můžete nahlédnout a pobýt se svým dítětem v
prostorách Montessori třídy.

Těšíme se na vás a vaše děti.

Zpět