Zpět

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/…ori

Elektronický předzápis bude otevřen 12.4. - 14.5.2021
Zápis probíhá v termínu 2.5. - 16.5.2021

Zákonní zástupci doručí v uvedeném termínu:
1) Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání - vytisknutou, podepsanou
2) Evidenční list dítěte s potvrzením dětského praktického lékaře
3) Kopii rodného listu dítěte

Způsoby podání žádosti:
- do datové schránky školy ( 7ujku28 )
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (info@msmontessori.cz )
- poštou ( rozhodující je datum podání )
- osobním podáním ve škole ( termín 11. a 12. 5., 13 - 17 hodin )

Po uzavření termínu zápisu Vám budou emailem zaslány formuláře s registračním číslem Vašeho dítěte. Pod těmito čísly bude koncem měsíce května zveřejněn seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

Jaroslava Posltová
ředitelka Mateřské školy Montessori v Praze 12

Leták pro rodiče: http://www.msmontessori.cz/dokumenty/EP_letak_pro_zakonne_zastupce_na_web.jpg

PS. Milí rodiče!

V letošním roce Vás zveme k návštěvě školky pouze prostřednictvím webu - odkaz "Naše školka"

Zpět